Create
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sign up Log in

Müşteri portalındaki iki üye arasında onay mekanızmasını nasıl ayarlayabilirim?

muge_sarioglu_florence_com_tr June 15, 2021

Jira service desk müşteri portalından iki üye biri yönetici biri çalışandır.Bunların arasında onay mekanizması nasıl kurgulanmalıdır?

Müşteri portalından talep açan çalışanın onay isteği yöneticinin müşteri portalında görüntülenmesi ve onay veya red verilmesi nasıl sağlanır?

 

1 answer

Suggest an answer

Log in or Sign up to answer
1 vote
John Funk
Community Leader
Community Leader
Community Leaders are connectors, ambassadors, and mentors. On the online community, they serve as thought leaders, product experts, and moderators.
June 15, 2021

Merhaba @muge_sarioglu_florence_com_tr - Atlassian Topluluğuna Hoş Geldiniz!

Onaylayanlar alanını yöneticinin kullanıcı kimliği ile dolduruyoruz. Ardından iş akışını, sorun iş akışının onaylanması gereken belirli bir durumuna geçtiğinde Onaylayanlara e-posta gönderecek şekilde yapılandırın.

Dave Liao
Community Leader
Community Leader
Community Leaders are connectors, ambassadors, and mentors. On the online community, they serve as thought leaders, product experts, and moderators.
June 15, 2021

👆 John haklı! Umarım Google Çeviri hem John hem de benim için çalışıyordur. 😉

Like John Funk likes this
muge_sarioglu_florence_com_tr June 21, 2021

Merhaba,

Önerdiğiniz yöntemi denedim ancak onaylayanlar alanı service desk kullanıcıları için  seçilebilir durumda iken hizmet masası müşteri için seçimli değil text alanı gibi gelmektedir.

Bunu nasıl düzeltebiliriz?

TAGS
AUG Leaders

Atlassian Community Events