Create
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sign up Log in

Ändra e-post

Elin Eriksson
I'm New Here
I'm New Here
Those new to the Atlassian Community have posted less than three times. Give them a warm welcome!
November 29, 2022

Vi behöver hjälp att ändra mejladress för flera Atlassian konton, då vi bytt arbetsgivare men fortsatt ska använda verktyget. Hur gör vi för att ändra mejladress, då användarna inte har tillgång till mejlen som konton nu står på?  

 

Kan jag som administratör göra något i systemet?  

0 answers

Suggest an answer

Log in or Sign up to answer
TAGS
AUG Leaders

Atlassian Community Events